Organist

 

Sébastien Nef werd geboren te Doornik in 1980.

Hij begon op 8-jarige leeftijd zijn muzikale studies. Hij studeerde aan de Académie Saint-Grégoire te Doornik, een academie met een specifieke opleiding voor liturgische organisten. Hij behaalde er zijn diploma voor notenleer, harmonieleer, orgel, samenzang, koorbegeleiding, Gregoriaans en liturgiegeschiedenis.

Hij was 1 jaar vrije student in het Koninklijk Conservatorium van Mons in de orgelklas van Stéphane Detournay en volgde 5 jaar orgelstudie in het Conservatorium te Kortrijk bij Johan Boudry.

Hij deed ervaring op in verschillende parochies.

Vanaf 1 december 2015 is Sébastien Nef de vaste organist en begeleider van het koor.