Geschiedenis
Gemengd Sint-Bavokoor 1968-2018

 

Het gemengd Sint-Bavokoor werd opgericht in 1968 en is gegroeid uit het Sint-Bavomannenkoor.

Het mannenkoor werd door componist-organist Herman Roelstraete (20-10-1925 - 01-04-1985) opgericht op het einde van de Tweede Wereldoorlog. De juiste stichtingsdatum is niet gekend. Helaas was het koor in 1945 niet in goeden doen, toen het werd overgenomen door de jonge koster-organist Frans Sorgeloos (24-08-1925 - 22-11-2009). Frans werd dan ook de koorleider.

Het ‘gemengd’ Sint-Bavokoor -een droom van Frans Sorgeloos die in vervulling ging- is begin 1968 op zijn initiatief en dat van E.H. Karel Leseck gegroeid uit het Sint-Bavomannenkoor. Dit gebeurde echter ook uit pure noodzaak, gezien het verminderend aantal mannelijke koorleden!

De rekrutering van de dames is gebeurd bij de toenmalige CMBV- en KAV-kringen van Lauwe. Er werd gestart met 14 dames en 9 heren. De wekelijkse repetitiedag werd toen, in overleg met deze verenigingen, vastgelegd op woensdag. De beide damesverenigingen zouden de data van hun activiteiten afstemmen op de repetitiedagen van het koor!
Het toetreden van de dames zorgde ervoor ‘beter werk te brengen en een grotere klankrijkdom aan de uitvoeringen mee te geven’. Frans Sorgeloos werd de eerste koorleider en zijn zoon Philippe begeleidde het koor op het orgel.

Het eerste optreden was het opluisteren van de Paasmis op 14 april 1968, en op tweede Paasdag werd de huwelijksviering opgeluisterd van twee koorleden.

In 1975 week Philippe Sorgeloos uit naar Oost-Vlaanderen. Frans Sorgeloos bleef de koorleider en zou het koor verder begeleiden op het orgel. Joost Geeraert dirigeerde het koor tijdens de uitvoeringen.

In 1979 werd het nieuwe kerkorgel in de Sint-Bavokerk ingespeeld, wat natuurlijk dankbaar meegenomen was voor het koor.

In 1987 telde het koor 35 leden en Frans Sorgeloos had toen slechts één boodschap: ‘We zouden nog beter koormuziek kunnen brengen, mochten de Lauwse mannen wat meer bereid zijn tot zingen. Aan die mannen hebben we werkelijk een tekort: Geef mij meer mannen…’. Maar het voetbal op woensdag hield die mannen aan het TV-scherm gekluisterd…

In 1988 nam Joost Geeraert de koorleiding over, maar Frans Sorgeloos bleef de vaste begeleider.

Bij het 25-jarig bestaan in 1993 bestond het Gemengd Sint-Bavokoor uit een 35-tal koorleden. Op muzikaal vlak stonden Frans Sorgeloos, als organist-begeleider en Joost Geeraert als dirigent in voor de repetities en uitvoeringen. Kris Desramault verving regelmatig Frans Sorgeloos.

Na het afscheid van Frans Sorgeloos in 1995, werd Kris Desramault tot 2001 de vaste begeleider van  het koor. Na het vertrek van Kris Desramault, hebben meerdere organisten het koor begeleid: Guido Theys, Jan Deman, Dirk Surinx en Caroline Deslée.

Bij het 40-jarig bestaan in 2008, stond het koor nog steeds onder de leiding van Joost Geeraert. Op dat ogenblik waren er 37 koorleden.

Een hoogtepunt in 2008 was de TV-mis op 2 maart.

Bij het afscheid van Joost Geeraert medio 2011, ontstond er een klein vacuüm, dat tijdelijk werd opgevuld door Françoise Gillis, … maar eind 2011 werd het dirigeerstokje overgenomen door de nieuwe dirigent Wim Vancauwenberghe. Onder zijn professionele leiding groeide het muzikaal niveau, maar ook het ledenaantal, tot 45 koorleden.

Het concert in 2013, naar aanleiding van het 45-jarig bestaan van het koor, vormde een nieuw hoogtepunt.

Sinds eind 2015 is Sébastien Nef de vaste organist van het koor. Hij vormt samen met de dirigent een hecht team, dat de koorleden verder stimuleert en motiveert, om steeds nieuwe stukken aan te leren, en met het koor ten gehore te brengen.

   

Bronnen:

Persoonlijke notities Herman De Meyer
Info Joost Geeraert
Artikel ‘Het Nieuwsblad’ - 08-04-1987
Artikel ‘Het Wekelijks Nieuws’ - 19-11-1993
Artikel ‘Het Volk’ - 27-11-1993
Artikel ‘Het  Nieuwsblad’ - 27-11-1993
Artikel ‘De Weekbode’ - 03-12-1993
Artikel ‘De Weekbode’ - 08-12-1995
Artikel van onbekende oorsprong - 2008
Artikel ‘Kerk en Leven’ - 26-11-2008