Viering in de Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand te Ronse om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied  
Kyrië  
Gloria  
Antwoordzang  
Voor Evangelie  
Na Evangelie  
Voorbeden  
Offerande  
Sanctus  
Acclamatie  
Onze Vader  
Agnus Dei  
Communie  
Slotlied