Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied  
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang  
Voorbeden God van liefde
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie  
Slotlied