Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied  
Kyrië Heer, ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Antwoordzang  
Na Evangelie  
Voorbeden  
Offerande  
Sanctus  
Acclamatie  
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Philippeth)
Communie  
Slotlied