Concert in de Sint-Bavokerk te Lauwe om ?? uur.

Het koor zingt volgende liederen: