Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Waar de dauw van uw geest
Kyrië Kyrie - Andreas mis
Gloria Gloria - Andreas mis
Antwoordzang Aan wat op aarde leeft
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Instrumentaal
Sanctus Sanctus - Andreas mis
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Agnus Dei - Andreas mis
Communie Veni Sancte Spiritus (Garau)
Slotlied Geest van hierboven (J.Bielen)