Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Zeg het aan al die mensen
Kyrië Kyrie - Andreas mis
Gloria Gloria - Andreas mis
Antwoordzang Zing het morgenlicht tegemoet
Na Evangelie De Heer is waarlijk opgestaan (refrein)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Geproefd geleefd herkend worden
Sanctus Sanctus - Andreas mis
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Agnus Dei - Andreas mis
Communie Instrumentaal
Slotlied On a hill far away