Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Met de boom des levens
Kyrië Heer, ontferm U (Desoete)
Antwoordzang Ave Maria (Arcadelt)
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Geproefd, geleefd, herkend
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie This little light of mine
Slotlied You raise me up