Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Erbarm U God en delg genadig
Antwoordzang Uit diepten van ellende
Na Evangelie Barmhartig de Heer
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht
Voorbeden Wij bidden U om vrede
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie The glory of those 40 days