Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Op reis naar Bethlehem
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang Les cloches du Hameau
Voorbeden God van liefde
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Kerstnacht, die schone
Slotlied O holy night