Viering in de Sint-Columbakerk te Deerlijk om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de schepping
Kyrie Heer ontferm U - Desoete
Gloria Eer aan onze God - Desoete
Antwoordzang Lieve Vrouwke
Acclamatie evangelie Iers Alleluia
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Jesus bleibet meine freude
Sanctus Sanctus - N Diamond
Agnus Dei Dona nobis pacem
Communielied May it be
Slotlied O Love