Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Zum Eingang-Deutsche Messe (F.Schubert)
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Zum Gloria-Deutsche Messe (F.Schubert)
Antwoordzang Tebje Pajom
Na Evangelie Iers Alleluia
Voorbeden Bless the Lord my soul
Offerande Instrumentaal
Sanctus Zum Sanctus-Deutsche Messe (F.Schubert)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Zum Agnus Dei-Deutsche Messe (F.Schubert)
Communie May it be
Slotlied Canticorum Iubilo