Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 17 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Antwoordzang Ave Maria (Arcadelt)
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden Laat ons bidden
Offerande Geproefd, geleefd, herkend worden
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Communie Lieve Vrouwke
Slotlied Canticorum Iubilo