Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied  
Kyrië Kyrie (Andreas Mis)
Gloria Gloria (Andreas Mis)
Antwoordzang Heer van hierboven
Na Evangelie Alleluia (Taizé-Desoete)
Voorbeden Bless the Lord
Offerande Eet van dit brood
Sanctus Sanctus (Andreas Mis)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Agnus Dei (Andreas Mis)
Communie Hallelujah (Cohen)
Slotlied I believe