Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De Heiligen ons voorgegaan
Kyrië Heer, ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Antwoordzang Voor de toegewijden
Na Evangelie De Heiligen ons voorgegaan (refrein)
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Philippeth)
Communie Zalig zij
Slotlied You raise me up