Viering in de basiliek te Dadizele om 11 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Jij die bent
Kyrië Heer, ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Antwoordzang Ave Maria (Arcadelt)
Voor Evangelie Alleluia (Taizé-Desoete)
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden Bless the Lord
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Lam van God (Philippeth)
Communie Wees gegroet
Slotlied This little light of mine