Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer, ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Antwoordzang Cum Decore
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden Donde hay verdadero
Offerande Brood op tafel
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Onze Vader (Roelstraete)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Ave Maria (Arcadelt)
Slotlied Begroet iedere dag