Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Paaslied
Kyrië Kyrie Missa Lumen
Gloria Gloria Missa Lumen
Antwoordzang Lied van de schepping
Na Evangelie Halle, halle, halle
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Instrumentaal
Sanctus Sanctus Missa Lumen
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Roelstraete)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Instrumentaal
Slotlied Het ruwhouten kruis