Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Cancion de Amistad
Kyrië Kyrie Missa Lumen
Gloria Gloria Missa Lumen
Antwoordzang Bless the Lord my Soul
Na Evangelie Halle halle halle
Voorbeden Bless the Lord my soul
Offerande Let us break bread together
Sanctus Sanctus Missa Lumen
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Ik zing vandaag een lied
Slotlied Canticorum Iubilo