Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De Heiligen ons voorgegaan
Kyrië Kyrie (Philippeth)
Gloria Gloria (Philippeth)
Antwoordzang Voor de toegewijden
Na Evangelie Halle halle halle
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Instrumentaal
Sanctus Sanctus (Philippeth)
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Agnus Dei (Philippeth)
Communie Zalig zij
Slotlied This little light of mine