Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Kyrië (Philippeth)
Gloria Gloria (Philippeth)
Antwoordzang Antwoordpsalm 153
Na Evangelie Halle halle halle
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Instrumentaal
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Acclamatie Brood op tafel
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie U kennen, uit en tot U leven
Slotlied My God is a good God