Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 11 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Stad boven wolken  
Kyrië Kyrie (Philippeth)  
Gloria Gloria (Philippeth)  
Antwoordzang Ave Maria (P.Benoit)  
Na Evangelie Halle halle halle  
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden  
Offerande Blijf mij nabij  
Sanctus Sanctus (Philippeth)  
Acclamatie Heer Jezus wij verkondigen uw dood  
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)  
Agnus Dei Agnus Dei (Philippeth)  
Communie Instrumentaal  
Slotlied This little light of mine