Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om xx uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Waar de dauw van uw Geest
Kyrië Kyrië (Taizé)
Gloria Gloria (Berthier)
Antwoordzang Aan wat op aarde leeft
Na Evangelie Alleluia (Dieltiens)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Halle, halle, halle
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Dona nobis pacem
Communie Veni Sancte Spiritus (Garau)
Slotlied Geest van hierboven