Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Paaslied
Kyrië Kyrië (Taizé)
Gloria Gloria (Scherpereel)
Antwoordzang Lied van de schepping
Na Evangelie Alleluia (Dieltiens)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Brood op tafel
Sanctus Halle, halle, halle
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Roelstraete
Agnus Dei Dona nobis pacem
Communie Instrumentaal
Slotlied Het ruwhouten kruis