Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Erbarm U, God, en delg genadig
Antwoordzang Uit diepten van ellende
Na Evangelie Lof en eer zij U
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht
Voorbeden God onze Vader verhoor ons gebed
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Zo spreekt de Heer