Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied God heet ons welkom
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Antwoordzang Ave Verum/Welzalig die de rechte wegen gaan
Na Evangelie Alleluia (Dieltiens)
Voorbeden Ubi Caritas
Offerande Jezus diepe vreugd des harten
Sanctus Heilig, heilig, heilig (Philippeth)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Schollaert
Agnus Dei Lam van God
Communie This little light of mine
Slotlied Canticorum Iubilo