Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 17.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Voor de mis Nu zijt wellekome, Stille Nacht
Intredelied Op reis naar Bethlehem
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang Les cloches du Hameau
Voorbeden God van liefde
Sanctus Heilig de God van alle leven
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Kerstnacht die schone
Slotlied O Holy night