Viering in WZC De Ruyschaert te Marke om 15.15 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Nu zijt wellekome
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang Les cloches du Hameau
Voorbeden Ubi Caritas
Sanctus Heilig de God van alle leven
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Kerstnacht die schone
Slotlied Stille nacht - O Holy night