Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Uw koninkrijk komt
Kyrië Kyrië uit Missa Lumen
Gloria Gloria uit Missa Lumen
Antwoordzang Ave Maria (Arcadelt)
Na Evangelie Alleluia (Nef)
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Sanctus (Nef)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Agnus Dei (Nef)
Communie Canticorum Iubilo
Slotlied Instrumentaal