Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Kyrie (Philippeth)
Gloria Gloria (Philippeth)
Antwoordzang Ave Maria (Arcadelt)
Na Evangelie Alleluia (Nef)
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Sanctus (Philippeth)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Agnus Dei (Philippeth)
Communie Instrumentaal
Slotlied Canticorum Iubilo