Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De Heiligen ons voorgegaan
Kyrië Kyrie Messe Latine
Gloria Gloria Messe Latine
Antwoordzang Blijf mij nabij
Na Evangelie Alleluia (Nef)
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart
Offerande Instrumentaal
Sanctus Sanctus Messe Latine
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Agnus Dei Agnus Dei Messe Latine
Communie Zalig zij
Slotlied Bridge over troubled water