Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur..

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Jij die bent
Kyrië Kyrie Messe Latine
Gloria Gloria Messe Latine
Antwoordzang Dankt dankt nu allen God
Na Evangelie Alleluia Messe Latine
Voorbeden O Heer hoor mijn bidden
Offerande Hemelse Vader
Sanctus Sanctus Messe Latine
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)
Agnus Dei Agnus Dei Messe Latine
Communie Instrumentaal
Slotlied Canticorum Iubilo