Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Jij die bent  
Kyrië Kyrie (Philippeth)  
Gloria Gloria (Philippeth)  
Antwoordzang Kijk naar de stroom  
Na Evangelie Alleluia (Nef)  
Voorbeden Laat ons bidden in de stilte van ons hart  
Offerande Let us break bread together  
Sanctus Sanctus (N.Diamond)  
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen uw dood  
Onze Vader Pater Noster (Kedrov)  
Agnus Dei Agnus Dei (Philippeth)  
Communie Wat zijn de goede vruchten  
Slotlied My God is a good God