Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied In eigen kracht verrezen (ZJ407)
Kyriƫ Messe Latine (Nef)
Gloria Messe Latine (Nef)
Antwoordzang Zing het morgenlicht tegemoet
Na Evangelie Messe Latine (Nef)
Voorbeden De Heer is waarlijk opgestaan (refrein)
Offerande Geproefd, geleefd, herkend
Sanctus Messe Latine (Nef)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Messe Latine (Nef)
Communie Instrumentaal
Slotlied Zeg het aan al die mensen