Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Glorie, lof en eer aan U (ZJ365)
Antwoordzang Jerusalaïm
Evangelie Wie zal voor God verschijnen
Voorbeden Luister Heer wees ons genadig (ZJ11C)
Offerande Jezus diepe vreugd des harten
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Ware vriendschap
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Instrumentaal