Vieringen in het Penitentiair Centrum Brugge.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Verheft uw hart
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Voor en na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Luister Heer, verhoor ons bidden
Sanctus Heilig, heilig, heilig (Philippeth)
Onze Vader Ware vriendschap
Offerande Eet van dit brood
Communie De nacht loopt ten einde
Slotlied Swing low