Viering in de Sint-Salvatorkerk te Harelbeke om 17 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Kyrië Messe Latine (Nef)
Gloria Gloria Messe Latine (Nef)
Antwoordzang Gij die met ons zijt
Na Evangelie Alleluia (Nef)
Voorbeden Vader van alle mensen
Offerande Locus Iste
Sanctus Sanctus Messe Latine (Nef)
Acclamatie Let us break bread together
Onze Vader /
Agnus Dei Agnus Dei Messe Latine (Nef)
Communie Cancion de amistad
Slotlied Halleluja (Händel)