Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Voor de toegewijden
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan God (Philippeth)
Antwoordzang Zalig zij
Na Evangelie Alleluia (Nef)
Voorbeden Vader van alle mensen
Offerande Heer van hierboven
Sanctus Heilig, heilig, heilig (Philippeth)
Acclamatie Let us break bread together
Agnus Dei Lam Gods (Philippeth)
Communie Abendruhe
Slotlied Tears in heaven