Naar jaarlijkse gewoonte trekken we er op uit met het koor.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Volk van God
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Eer aan onze God
Antwoordzang Wat zijn de goede vruchten
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Vader van alle mensen
Offerande Ave Verum
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Let us break bread together
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God
Communie Instrumentaal
Slotlied Oh Freedom