Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Geest van hierboven
Kyrië Heer ontferm U (Philippeth)
Gloria Eer aan onze God (Philippeth)
Antwoordzang Zend uw Geest (P144)
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Kome over ons uw Geest
Offerande Let us break bread together
Sanctus Sanctus (N.Diamond)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Philippeth)
Communie Laudate Dominum (Mozart)
Slotlied You raise me up