Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Kondig het aan (ZJ406)
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Antwoordzang Ave Maria
Na Evangelie Uw woord is een lamp
Voorbeden Bless the Lord
Offerande Juicht Jahweh toe (ZJ404)
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Heer Jezus, wij verkondigen
Onze Vader Onze Vader (Ware vriendschap)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Instrumentaal
Slotlied Ave Verum