Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied De koning van de vrede
Antwoordzang God, mijn God (P23)
Evangelie Met de boom des levens (ZJ 353)
Voorbeden Lord You are so precious to me
Offerande Ave Verum
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Instrumentaal