Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 18 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Een mens te zijn op aarde
Antwoordzang Heer ontferm U (P76)
Na Evangelie Lof en eer zij U
Asoplegging Wij zoeken hier uw aangezicht
Voorbeden Luister Heer wees ons genadig
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Als wij dan eten van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Schollaert)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Avondliedeken