Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 17.30 uur naar aanleiding van Kerstmis.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Nu zijt wellekome
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Eer zij God in onze dagen
Antwoordzang Christmas lullaby
Na Evangelie /
Voorbeden God van liefde en vrede
Sanctus Heilig de God van alle leven
Onze Vader /
Agnus Dei Lam van God
Communie Stille Nacht
Slotlied Can't believe it's Christmas