Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de samenkomst
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Te Deum
Antwoordzang Gij die met ons zijt
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Vader van alle mensen
Offerande Ave Verum
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Let us break bread together
Onze Vader /
Agnus Dei Lam van God
Communie Instrumentaal
Slotlied Halleluja (Händel)