Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Voor de toegewijden
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Eer aan onze God
Antwoordzang Zalig zij
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Vader van alle mensen
Offerande Heer van hierboven
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Let us break bread together
Agnus Dei Lam van God
Communie Abendruhe
Slotlied Tears in heaven