Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Begroet ied're dag
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Antwoordzang Laudate Dominum (Mozart)
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden Lord You are so precious to me
Offerande Canticorum Iubilo
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Acclamatie Eet van dit brood
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Let us break bread together
Slotlied /