Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 15 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Bij het binnenkomen Alegria
Intredelied Swing low
Kyrië Heer ontferm U (Desoete)
Gloria Eer aan onze God (Desoete)
Antwoordzang Up where we belong (duet)
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden God U bent liefde
Offerande You are the reason (duet)
Sanctus Heilig de God van alle leven (Desoete)
Agnus Dei Lam van God (Desoete)
Communie Hallelujah (Cohen)
  Als ze lacht (Solo)
Slotlied We believe in love