Viering in de Sint-Bavokerk te Lauwe om 10.30 uur.

Het koor zingt volgende liederen:

Intredelied Lied van de schepping
Kyrië Heer ontferm U
Gloria Eer aan onze God
Antwoordzang Juicht Jahweh toe
Na Evangelie Alleluia (Taizé)
Voorbeden God van leven en licht
Offerande Ave Verum
Sanctus Heilig de God van alle leven
Acclamatie Wij bidden U om vrede
Onze Vader Onze Vader (Seynhave)
Agnus Dei Lam van God
Communie Instrumentaal
Slotlied Hallelujah